Маркучи и връзки

Маркучи и връзки за завършване на вакуумната система.

Всички маркучи и връзки, които са необходими за изграждането и функционирането на вакуумните системи, са налични тук, включително:

  • Маркучи за вакуум
  • Щепселно-винтови съединения
  • Уплътнителни пръстени
  • Скоби за маркучи