Шлаух флуорополимер

Шлаух флуорополимер с широко приложение в различните индустриални направления. Богата продуктова гама шлаухи, изработени от различни видове флуорополимер: PVDF, PTFE, FEP, PFA.

Разгледайте нашата богата продуктова гама от шлаух флуорополимер, изработена от различни видове флуорополимер: PVDF, PTFE, FEP, PFA. Това е типа шлаух, който може да се похвали с изключително широко приложение в различните индустрии. Това се дължи на нарастващия брой технически приложения в агресивни среди, по отношение на температура, химически агенти и атмосферни влияния, които правят възможно флуорополимерите да намерят все по-голямо приложение на пазара. Тези полимери предлагат изключително голяма ефективност, благодарение на  качеството на суровините и технологията на производство.

В зависимост от връзката между въглерод и флуор, и тяхната подредба в молекулната структура, могат да се получат различни продукти с различни характеристики. По отношение на химическата резистентност и употребата при ниски и високи температури, главният тип флуорополимер е PTFE, който демонстрира почти пълна инертност спрямо повечето познати химически реагенти и има работни температури които варират от -260 до +260 °C. След PTFE, другите флуорополимери могат да се открият в следната поредност по важност: PFA, FEP, и PVDF.

Кои са основните типове флуорополимери

  • PVDF – полукристален полимер, получен от полимеризацията на винилиден флуорид, който, благодарение на композицията, състояща се от повече от 50% флуор, съчетава отлични антиадхезионни и абразивни свойства с модифицируема механика, като варира от много гъвкав до твърд, и отлична химическа резистентност. Той е изключително чист полимер, който не се нуждае от стабилизатори, пластификатори, омаслители или забавители на горенето. PVDF е полимер, който може да бъде адаптиран към изискванията на потребителя и е наличен на пазара и в гъвкави, и в твърди класове, като последните имат висок модул на якост и на опън. Освен това, PVDF поддържа своите характеристики в рамките на широк спектър от температури. Може да бъде открит в различни форми: пяни, гранули, прахове, а също и покритие; тънки, гъвкави и прозрачни филми или дори нишки и маркучи. Има оптимална устойчивост на приплъзване и е способен да поддържа такава резистентност при ниско тегло и до 140 °C. Той също демонстрира оптимална термична стабилност, дори при удължено излагане на температура от 150°C. Сред флуорополимерите, PVDF е най-лесно трансформиращия се при нормални тхнологии, което е причината поради която се открива във всички сфери на приложение: от боядисване до заместване на структурни компоненти. Има отлична резистентност на абразия и е присъщо огнеупорен. Сред множеството свойства на PVDF, неговата устойчивост на ултравиолетова радиация се откроява; дори след няколко години излагане на лъчение, неговите характеристики остават незасегнати от UV лъчи. PVDF предлага отлична резистентност срещу окисляване от излагане на озон. Перлата в короната на този материал е неговата резистентност на ядрена радиация, която, в комбинация с химическата резистентност, го прави оптимален компонент в системите за ядрено почистване.
  • PTFE – флуорополимер с високо молекулярно тегло, който е съставен само от атоми карбон и флуор; комбинацията от тези изключително силни връзки с повишена кристалност, прави PTFE един от най-температурно устойчивите термопластични полимери (устойчиви на високи и ниски температури), и по същия начин, му дава най-високата химическа резистентност. PTFE е особено инертен на почти всички известни химически реагенти, с изключение на алкалните метали в тяхната елементна форма, като напр. натрий, калий и литий (разтопен или в разтвор), от хлорен трифлуорид (ClF3) и флуорен газ (F2) и 80% разтвори на NaOH или KOH в комбинация с повишени температури и налягания.
  • FEP – демонстрира изключителни термални свойства, електрически свойства и химическа резистентност. Тези характеристики са благодарение на пълното заместване на водородните атоми с флуорните атоми в етиленовата и пропиленовата верига, и изключително силната връзка, която се създава между тях. Това е чист полимер, който не се нуждае от стабилизатори, пластификатори, омаслители или забавители на горенето. В търговската мрежа, класовете се различават главно по отношение на молекулярното си тегло: като се експериментира с тази променлива може да се придобие по-добра работоспособност, или още по-добре – по-добра скорост на обработване; обаче, това е в ущърб на неговите механични свойства и устойчивост на напукване под напрежение. И обратното, никакви модификации не са направени по отношение на химическата и електрическа резистентност и работната температура на употреба винаги остава около 200°C. FEP е също наличен на пазара под формата на водни дисперсии, които се използват за покритие и импрегниране. FEP е най-предпочитаният флуорополимер, когато има изискване за материал, резистентен на силно корозионни субстанции и на пропукване при напрежение. Той е резистентен на почти всички химикали, с изключение на алкалните метали в тяхната елементарна форма, като натрий, калий и литий (разтопено или в разтвор), от хлорен трифлуорид (ClF3) и флуорен газ (F2) и 80% разтвори на NaOH или KOH в комбинация с повишени температури и налягания. Допълнително, той демонстрира оптимални антиадхезионни свойства към почти всички лепила и лакове.
  • PFA – напълно флуориран съполимер, който има малки разклонения, който варира спрямо неговите съполимери, и термомеханични свойства, които са базирани на типа и броя на неговите странични вериги. Като отправна точка, по-високия брой на страничните вериги кореспондира с по-ниската стабилност при високи температури, а също така и по-ниска точка на топене и устойчивост на пълзене, но по-добра гъвкавост и резистентност на материала. Една променлива, която позволява регулирането на някои характеристики на този полимер, е молекулярното тегло: като експериментира с това, човек може да има по-добра ефективност, или по-нисък вискозитет на материала, което обаче е в ущърб на неговите механични свойства и устойчивост. PFA съчетава конвенционалните техники за обработка на термопластични смоли (екструдиране, леене под налягане, и т.н.) с изключителните свойства на PTFE. PFA е единственият термопластичен полимер, който може да се обработва в разтопено състояние и може да се съревновава с работната температурна гама на PTFE, което го прави подходящ за употреба и при високи, и при ниски температурни условия, както и при химически агресивни субстанции. Типичното свойство на флуорополимерите е резистентността на агресивни химически агенти, дори на силни оксиданти (напр. озон), който се съчетава с устойчивостта на атмосферните агенти и слънчева светлина. PFA е чист полимер, който не се нуждае от стабилизатори, пластификатори, омаслители или огнезащитни вещества. Освен това той демонстрира оптимални антиадхезионни свойства към почти всички лепила и лакове. В търговската мрежа може да бъде открит в различни форми, като гранули за производство на профилактични средства или дори като водни дисперсии за покрития и импрегниране. Тези характеристики го правят подходящ за производство на уплътнения и уплътнители, както и други компоненти за самолети, ракети и противоракети, които трябва да бъдат устойчиви на високи температури или способни да устоят на криогенни температури. Той е изключително чист полимер, който не се нуждае от стабилизатори, пластификатори, лубриканти, или огнезащитни вещества, и се използва в компоненти за трансфер на ултра-чисти и агресивни флуиди, уплътнения и уплътнители, клапани, лабораторно оборудване, шлаухи и тръби, покрития, фитинги и помпи. Той демонстрира оптимални антиадхезни свойства към почти всички видове лепила и лакове. Полупроводниковия сектор използва ултра чист PTFE за неговата изклчителна химична инерция и за неговата неразтворимост в никакви разтворители в температури до 300°C; при тези температури само някои силно флуорирани масла прилагат ефект на набъбване върху PTFE. Той също демонстрира оптимална резистентност на атмосферни агенти, на слънчева светлина, и на силно оксидиращи агенти като озон.