Филтри и връзки

Качествени филтри, маркучи и вакуумни дистрибутори - перфектно решение за предпазване на вакуум генератора от замърсяване и за свързване на вендузите към вакуумните генератори.

Вакуумни филтри (3)

Вакуумните филтри се използват, за да се предпазят вакуум генераторът и вентилът от замърсявания в запрашени среди. Филтрите се инсталират между вакуумния генератор или вентила, и вакуумната вендуза.

Дистрибуторни плочи (1)

Вакуумните дистрибуторни плочи осигуряват дистрибутиране на вакуума към множество вакуумни вендузи за централизирано генериране на вакуум.

Маркучи и връзки (6)

Маркучи и връзки за завършване на вакуумната система.

Вакуумни аксесоари (1)

Вакуумните аксесоари са сервизни и монтажни продукти за извършване на поддръжка и тестване.

Разгледайте нашите висококачествени филтри и връзки – жизненоважни компоненти, които предпазват оптимално вакуумния генератор от замърсявания. Осигуряват качествено филтриране както при леко, така и при силно замърсен въздух.

Функция на вакуумните филтри

Вакуумните филтри имат решаваща роля за правилното функциониране на вакуумната система. Те защитават вакуумния генератор като го предпазват от прах, замърсявания и повреди. Могат да се използват за пречистване както на газове, така и на флуиди, или на газове в комбинация с флуиди, което значително разширява спектъра на техните приложения. Използват се основно за процесите на пречистване в индустриалните процеси, в химическата, фармацевтичната и хранително-вкусовата промишленост.

Какъв е принципът на работа на вакуумните филтри

Принципът на работа на вакуумните филтри се основава на създаването на разлика в налягането, която изтегля флуид през филтърната среда. За създаването на среда с ниско налягане се използва вакуумна помпа, която изтегля флуид във филтърната система. След това флуидът преминава през филтърната среда, която улавя замърсители и нечистотии. Впоследствие чистият флуид се изтегля през филтъра, излиза от системата и попада в чист контейнер. Замърсителите и примесите остават във филтърната среда, откъдето могат лесно да бъдат отстранени.

Какви видове свързващи и пречистващи компоненти предлагаме

В сайта на Ка Матик можете да откриете практични и функционални решения, с които да подобрите ефективността на вакуумната си система, включително: маркучи за сгъстен въздух, фитинги, скоби, дистрибутори и аксесоари. В раздела ще откриете следните основни секции с продукти:

  • Вакуумни филтри;
  • Дистрибуторни плочи;
  • Маркучи и връзки;
  • Вакуум аксесоари – сервизни и монтажни продукти.

Какви разновидности на вакуумни филтри предлагаме

Както споменхме, основната функция на филтрите е да защитават вакуумния генератор или вентила в запрашени среди. Те се инсталират в системите между вакуумната вендуза и вакуумния генератор или вентила. Какви видове филтри различаваме:

  • Вакуумните филтри често се инсталират като централни филтри в системата. Вакуумните филтри имат степен на сепарация от почти 100%.
  • Филтрите за вакуумни вендузи се инсталират като децентрализирани филтри директно на вакуумната линия при вакуумната вендуза. Филтрите за вакуумни вендузи се използват при леки до средни замърсявания.
  • Филтрите в линия се инсталират като децентрализирани филтри директно на вакуумната линия при вакуумната вендуза. Филтрите в линия се използват при малки дебити и леки замърсявания

Защо да закупите филтри и връзки от Ка Матик

Ние, от Ка Матик, предлагаме надеждни и стабилни компоненти, с които да подсигурите продължителния живот и ефективността на вашите вакуумни съоръжения, при това на конкурентни цени. Всички наши продукти са с високо качество, гарантирано от фирмата-производител Schmalz. Посетете физическия ни магазин в гр. Пловдив и се убедете сами във високия клас на предлаганите от нас артикули.