Вакуумни генератори

Богата гама устойчиви на износване вакуумни генератори, включително: ежектори, вакуумни помпи, вакуумни центрове, вакуумни възли и резервоари.

Ежекторни модули (1)

Ежекторни модули с ефективна еко-дюзна технология за директна интеграция в съществуващия машинен дизайн. Благодарение на минималното необходимо пространство и ниското им тегло, те се инсталират директно на вакуумната вендуза.

Базови ежектори (6)

Ежектори с минимални изисквания за поддръжка; устойчиви на износване, с малки  размери и опростена конструкция, благодарение на което се използват дори в ограничени пространства. Особено подходящи за употреба в силно динамични процеси.

Ежектори в линия (2)

Ежектори в линия за децентрализирано генериране на вакуум; за директен монтаж в линията между източника на сгъстен въздух и вакуумната вендуза.

Децентрализирани ежектори (3)

Децентрализирани ежектори в три разновидности: ежектори с активна функция за издухване, със система за издухване и с атмосферна вентилация. Отличават се със своя дизайн и с бързата си функция за повдигане и поставяне.

Компактни ежектори (12)

Компактни ежектори с множество неоспорими предимства; оборудвани с клапан за вакуум, клапан за бързо освобождаване, вакуумен превключвател и филтър.

Компактни терминали (4)

Компактни вакуумни терминли - съвместяват множество вакуум генератори за едновременно и индивидуално захващане на различни компоненти, използвайки само една вакуумна система.

Вакуумни генератори за роботи (6)

Разгледайте вакуумни генератори за роботи, с гъвкаво приложение при леки роботи, идеални за среди на съвместна работа между хора и роботи (HRC).

Регулируеми вакуумни помпи (1)

Електрическите вакуумни помпи с първокласно качество за ефективно генериране на вакуум; позволяват надежден мониторинг и контрол на вакуумната система.

Вакуумни помпи (5)

Вакуумни помпи за високи стойности на вакуума и нисък дебит. Предлагат се маслени вакумни помпи, безмаслени вакуумни помпи и вакуумни помпи с воден пръстен.

Турбинни вакуумни помпи (2)

Турбинни вакуумни помпи за големи дебити/обеми на засмукване при ниски нива на вакуума. Оптималният вакуум генератор за захващане на порести детайли.

Резервоари за вакуум (1)

Резервоарите за вакуум са идеално решение за приложения с повишени изисквания за сигурност. Служат като буфер, за да осигурят безопасна работа в случай на внезапно прекъсване на захранването.

Вакуумни центрове (1)

Окомплектован център включващ в себе си - вкуум помпа, резервоар, манометър и регулатор.

Разгледайте нашата богата гама от качествени и устойчиви на износване вакуумни генератори, включително: вакуумни ежектори, вакуумни помпи, компактни терминали, резервоари за вакуум и вакуумни центрове. Те служат за ефективно генериране на вакуум, както и за мониторинг и контрол на вакуумните захващащи системи.

Функция на вакуумните генератори

Вакуумните генератори са устройства, които създават среда с вакуум или ниско налягане, чрез подаване на въздух под налягане. В сферата на индустриалната автоматизация те осигуряват нивото на вакуума, което е необходимо за задачи по захващане. Тази тяхна функция е от съществено значение в много промишлени, научни и медицински приложения, тъй като позволява отстраняването на въздух и други газове, осигурявайки по-чиста и по-контролирана среда. Вакуумът се създава или пневматично, или електрически. Пневматичните вакуум генератори включват кратки времена на цикъла и могат да бъдат интегрирани директно в системата, благодарение на техния компактен и лек дизайн. Електрическите вакуум генератори се използват в приложения, когато не е наличен сгъстен въздух или когато е необходим много висок капацитет на засмукване.

Къде намират приложение вакуумните генератори

Вакуумните генератори се използват в индустрията, медицината, при научни изследвания. В промишлени приложения вакуумните генератори се използват за опаковане и обработка на материали. В научни и медицински приложения те се използват най-често в електронната микроскопия, масовата спектрометрия и други изследователските и аналитични сфери. Компонентите, които предлагаме в раздела, са съставна част на вакуумните системи и намират широко приложение в индустриалната автоматизация и роботиката.

Какви видове вакуумни генератори ще откриете в сайта на Ка Матик

При нас ще намерите богата гама от ежектори, вакуумни помпи, центрове и резервоари. Основното им предимства са: опростена конструкция, лесен монтаж и поддръжка, ефективно създаване на вакуум, с понижена консумация на компресиран въздух и увеличен дебит на засмукване. Спрямо начина, по който се създава вакуума, различаваме два основни типа вакуум генератори: пневматични – ежектори и вакуумни модули (включват ежектор, мониторинг и контрол) или електрически – вакуумни помпи и турбинни вакуумни помпи. В раздела ще откриете и компактни вакуумни терминали, които се състоят от компактни ежектори, обединени в острови. Обобщено, компонентите, които предлагаме са:

 • Ежекторни модули ecoPump SEP
 • Основни, компактни, децентрализирани ежектори и ежектори в линия
 • Компактни терминали
 • Вакуумни помпи
 • Турбинни вакуумни помпи
 • Резервоари за вакуум
 • Вакуумни центрове

Какви основни типове ежектори разграничаваме

Ежекторни модули, базови ежектори и компактни ежектори са основните видове вакуум генератори, които различаваме. Разгледайте техните основни характеристики по-долу:

 • Ежекторни модули – ежекторните модули включват еко-дюзна технология за ефективно генериране на вакуум и високи нива на засмукване с минимална консумация на въздух. Предназначени са за употреба в пакетиращата индустрия, напр. в кашониращи машини за директен монтаж без отделен корпус.
 • Базови ежектори – представляват вакуум генератори без контрол на вентила и система за мониторинг с високи максимални нива на вакуума. Използват се главно за захващане на плътни детайли.
 • Компактни ежектори – те са вакуумни генератори с интегрирана технология на вентила; системен мониторинг и IO-Link технология са налични като избираеми опции. При тях контролът на повдигане и издухване е постижим без външни клапани. Опционално се предлагат с интегрирано, пестящо въздух регулиране. Намират употреба в напълно автоматизирани системи за захващане (напр. обработване на ламарина, в автомобилната индустрия, приложения с роботи).
 • Компактни ежектори с регулация за пестене на енергия – компактните ежектори имат интегрирана регулация за пестене на енергия. Тази функция прекъсва генерирането на вакуум, веднага щом е достигната безопасна стойност на вакуума. Генерирането на вакуум се подновява отново,  след като стойността падне под предварително настроената стойност на вакуума. Компактните ежектори с пестящо въздух регулиране използват много по-малко сгъстен въздух, отколкото конвенционалните вакуумни ежектори.

Защо да изберете вакуумни генератори от Ка Матик

Ние предлагаме качествени компоненти за вашите автоматизирани процеси на утвърдения немски производител Schmalz. При нас ще откриете многообразие от артикули на добри цени. Доставяме в максимално кратки срокове, тъй като фирмата-производител поддържа големи наличности на склад. Търговският ни екип ще ви окаже пълно съдействие и ще ви насочи към най-подходящите за вашите цели компоненти. Очакваме ви!