Компактни терминали

Компактни вакуумни терминли - съвместяват множество вакуум генератори за едновременно и индивидуално захващане на различни компоненти, използвайки само една вакуумна система.

С помощта на нашите компактни терминали можете да захващате едновременно и индивидуално различни компоненти, с помощта на само една вакуумна система. Компактните терминали се състоят от до 16 компактни ежектора, обединени в един остров.