Пневматични цилиндри

Богата гама цилиндри, изработени по стандарт ISO 15552, в различни конфигурации и с диаметри от 32 mm до 200 mm; с NBR, PU или FKM/FPM уплътнения, изпълнени от различен материал и покритие.

Мини цилиндри ISO 6432 (2)

Качествени и надеждни мини цилиндри по стандарт ISO 6432, с диаметри от 8 mm до 25 mm и с различни по вид уплътнения: NBR, PU или FKM/FPM.

Пневматични цилиндри ISO 15552 (11)

Богата гама цилиндри, изработени по стандарт ISO 15552, в различни конфигурации и с диаметри от 32 mm до 200 mm; с NBR, PU или FKM/FPM уплътнения, изпълнени от различен материал и покритие.

Компактни цилиндри (5)

Компактни цилиндри по стандарти ISO 21287 с диаметри от 12 mm до 100 mm, които се предлагат с различни по вид уплътнения: PU или FKM/FPM, в зависимост от приложението.

Други пневматични цилиндри (6)

Богата гама други пневматични цилиндри, използвани в приложения, като: автоматизирано производство, роботика, монтажни машини; с различни варианти на уплътнения: NBR, PU или FKM/FPM, в зависимост от приложението.

Безпрътови цилиндри (8)

Голямо разнообразие от безпрътови цилиндри в различни конфигурации с диаметри от 6 mm до 200 mm и с различни варианти на уплътнение: NBR, PU или FKM/FPM уплътнения, спрямо изискванията на приложението.

Неръждаеми цилиндри (3)

Неръждаеми цилиндри по стандарти ISO 15552, ISO 6432 и серия RNDC; различни видове пневматични неръждаеми цилиндри: едно-двойнодействащи или с двустранен прът, с различни по вид уплътнения.

В раздела ни ще откриете богата гама цилиндри, изработени по стандарт ISO 15552, включително: мини цилиндри ISO 6432, компактни цилиндри, безпрътови цилиндри, неръждаеми цилиндри и др.  Спрямо типа им, те биват изградени от различен по вид материал и покритие, и имат различни по вид уплътнения, предвидени за разнообразни приложения.

Какъв е принципът на работа на пневматичните цилиндри

Пневматичният цилиндър е вид механично устройство, което използва сгъстен въздух и преобразува енергията му във възвратно-постъпателно линейно движение. Използва се изключително в сферата на индустриалната автоматизация. Типични области на приложение на пневматичните задвижвания са следните: захващане, затягане, избутване, задържане, повдигане, завъртане, съединяване, спиране, щамповане на компоненти. Предлагат се в комбинация с различни сензори – напр. сензори за позиция, монтажни елементи уплътнения и други аксесоари.

Този тип актуатори са съставени от бутало, бутален прът и корпус на цилиндъра. Налягането вътре в актуатора се повишава, когато въздухът навлиза вътре в устройството. Вследствие на повишаването на вътрешното налягане, буталото се задвижва в определена посока. Впоследствие буталният прът предава развитата сила и на обекта, който трябва да се задвижи. Двойнодействащите задвижващи механизми използват сгъстен въздух, за да движат буталото навътре и навън, докато еднодействащите използва сгъстен въздух за еднопосочно движение и възвратна пружина за другото.

Какви видове пневматични цилиндри ще откриете на сайта на Ка Матик

Като официален представител на италианския бранд Metal Work за България, Ка Матик предлага висококачествени задвижващи механизми за вашите индустриални приложения. Те отговарят на всички изисквания за качество и безопасност и са проектирани да осигурят безпроблемна работа при всякакви условия на средата, особено при висока скорост. В раздела ни ще откриете следните категории пневматични актуатори:

 • Пневматични мини цилиндри ISO 6432;
 • Цилиндри по ISO 15552;
 • Компактни;
 • Безпрътови;
 • Неръждаеми;
 • Други пневматични цилиндри.

Какво да вземете под внимание при употребата им

Цилиндрите, които предлагаме, са проектирани за използване с неомаслен въздух, в който случай не се изисква поддръжка. Ако се използва омаслен въздух, огласяването трябва да бъде непрекъснато, тъй като допълнителното смазване премахва смазката, нанесена във фабриката. По отношение на ISO/DIN 8573-1, използваният сгъстен въздух е клас 4-7-4, т.е.:

 • Твърди частици/m3, клас 4: макс. 10 000 1 < d < 5 μm;
 • Клас на влажност 7: CW ≤ 0,5 g/m3;
 • Клас масло 4: Обща концентрация на масло ≤ 5 mg/m3.

При приложения с ниска температура въздухът трябва да бъде правилно изсушен, за да се избегне образуването на лед вътре в актуатора.

Какви видове уплътнения за пневматични цилиндри са налични

При закупуването на пневматичен цилиндър една от особеностите, с които следва да се съобразите, е дали уплътнението му е подходящо за вашето приложение. Налични са различни материали, които проявяват характерни свойства и са съответно- съвместими/несъвместими с конкретни вещества:

 • Полиуретан – най-добрият материал що се отнася до дълъг експлоатационен живот, ниско триене и устойчивост на износване. Съвместим е с чисти алифатни въглеводороди (бутан, пропан, бензин). Всички примеси (влага, алкохол, киселинни или алкални съединения) могат да атакуват химически полиуретана. Има добра поносимост към минерално масло, силиконово масло и грес (някои добавки могат да атакуват химически материала), както и на вода до +50°C. Има висока устойчивост на озон и стареене. Не е съвместим с: кетони, естери, етери, алкохоли, гликоли, гореща вода, пара, алкил, амини, киселини. Има добра еластичност – до –35°C (само за нискотемпературна PU версия).
 • NBR – този тип уплътнения на пневматичните цилиндри имат по-кратък живот от полиуретановите. Въпреки това, те се препоръчват за използване в среди, причиняващи образуването на воден кондензат, където полиуретановите уплътнения могат да се развалят бързо поради хидролиза. Съвместими са с: метан, бутан, пропан, мастни киселини, алифатни въглеводороди, смазочни масла, бензин. Нямат добра съвместимост с: озон и не бива да се излагат на пряка слънчева светлина. Имат добра еластичност до –40°C.
 • FKM/FPM – предназначени са за високотемпературни приложения, с температури до 150°C. Това ги прави подходящи за употреба в безпрътови цилиндри, както и високоскоростни приложения. Устойчиви са на: силиконово масло и грес, животински и растителни масла и мазнини, алифатни въглеводороди, ароматни въглеводороди, хлорирани въглеводороди, горива, озон, атмосферни агенти и стареене. Не са съвместими с: полярни разтворители (ацетон, метилетилкетон, диетилов етер, диоксан), спирачни течности на основата на гликол, газ амоняк, амини, основи,нискомолекулни органични киселини (мравчена и оцетна киселина).

Експлоатационен живот на пневматичните актуатори

Животът на пневматичните актуатори зависи от множество фактори, включително аксиални и радиални натоварвания, скорост, честота на използване, температура, удари, загуба на въздух (ограничения). По-долу са дадени няколко фактора, които трябва да се вземат само като ориентир. Те не са обвързващи или гарантирани поради променливостта на различните фактори. Цилиндри без радиално натоварване:

 • ISO 15552 и кръгли, с полиуретанови уплътнения: 15 000 км;
 • ISO 15552 и кръгли, с NBR уплътнения: 8 000 км;
 • ISO 6432-, SSC- и компактни цилиндри с полиуретанови уплътнения: 30 милиона цикъла;
 • ISO 6432 – и SSC цилиндри, с NRB уплътнения: 15 милиона цикъла;
  Безмоторни: 5 000 км.

Защо да се доверите на богатата гама пневматични цилиндри на Ка Матик

Като единствен официален представител на италианския експерт по пневматика Metal Work за България, Ka Matic гарантира за качеството, надеждността и дългия експлоатационен срок на предлаганите компоненти. При нас избирате между голямо разнообразие от устойчиви и надеждни задвижващи механизми и аксесоари на добри цени – перфектно решение за нуждите на автоматизираното индустриалното производство. Разгледайте асортимента ни онлайн – на kamatic.com или ни посетете на място в магазина ни в гр. Пловдив!