Дросели

Високоефективни дросели за регулиране скоростта на пневматичните цилиндри и подсигуряване на правилното функциониране на пневматичните системи.

Функцията на наличните в раздела дросели е да регулират скоростта на пневматичните цилиндри. Конфигурацията и на двата типа дросели серия MRF – тип C (за монтаж към цилиндър) и тип V (за монтаж към разпределител) – е такава, че да осигури пълен поток при пълнене на цилиндъра и регулиран поток при изпускане. Тип B (двупосочен) може да се използва за регулиране на потока в двете посоки – при пълнене и при изпускане на въздуха.

В какви серии се обособяват дросели – серия MRF

Дроселите от този тип се обособяват в 4 отделни серии:

  • MRF COMPACT O: могат да се настройват с отвертка; регулиращият щифт е намазан с антивибрационна грес; има малки размери и фино регулира от самото начало; настройката може да се запази чрез поставяне на капачка (доставя се отделно), която не може да се отстрани с ръка;
  • MRF COMPACT N: могат да се регулират с копче и/или отвертка; настройката може да се предпази чрез затягане на кръгла гайка; имат същата крива на регулиране, както серия O;
  • MRF HIGH-FLOW: могат да се настройват с копче и/или отвертка; настройката може да се запази чрез затягане на кръгла гайка; идеални са за изпозване в инсталации, изискващи голям дебит и при регулиране, и при изпускане. Налични са в размер 1/8″ и 1/4″ и с технополимерен пръстен;
  • MRF PUSH-LOCK: те са единствени в серията MRF с копче PUSH-LOCK, което може да се замени с капачка за предпазване от промяна на настройката (доставя се отделно). Налични са в размери 1/8″ и 1/4″ и с технополимерен пръстен.