Бобини

Висококачествени бобини за магнетвентили в няколко серии, с възможност за лесно фиксиране и за електрическо свързване с помощта на кабел.

Богата гама бобини за магнет вентили. Фиксират се с помощта на централна гайка. Възможно е електрическо свързване с помощта на кабел. Като опция са налични специални мощности и волтажи, както и самогасяща версия.