Бобина за магнет вентил Серия 7

Бобина за магнет вентил Серия 7 е капсулована бобина от самогасящ Nylon, включваща термичен резистор и термичен предпазител. Дизайнът предотвратява всякакви проблеми, свързани с поява на прегряване или искри, което го прави особено подходящ за употреба в потенциално експлозивни среди.

Компоненти
  • Капсулиране:
    • Клас F: Самогасящ Nylon
    • Магнитна верига: Поцинкована стомана
    • Намотки: Мед, с покритие с изолация клас Н
  • Електрическо свързване: 3-ядрен кабел дължина = 300 cm
  • Температура на околна среда: -20°C ÷ +40°C
Сертификати

Отговаря на европейските стандарти за производство на ел. компоненти за използване в потенциално експлозивни среди.
EN 60079-0 :2012
EN 60079-18 :2009

ATEX:
II 2G Ex mb IIC T6, T5, T4 Gb
II 2D Ex mb IIIC T85°C, T100°C, T135°C Db
I M2 Ex mb I Mb
INERIS 06ATEX0002X

IECEx:
Ex mb IIC T6, T5, T4 Gb
Ex mb IIIC T85°C, T100°C, T135°C Db
Ex mb I Mb
IECEx INE 15.0053X
CESI – n.0722

Забележка: Имайте предвид номиналното напрежение и температурата на околната среда от 20°C.

Описание