Бързи връзки

Качествени и надеждни бързи връзки за вода или въздух, за ускоряване и повишаване ефективността на процесите в пневматичните системи.

Бързи връзки за вода или възух – съответно серия ICS и серия IAC са бързи връзки, специално разработени за ускоряване и улесняване подмяната на матрици в шприц машините или бърза смяна на пневматични инструменти, без да е нужно да се спира подаването на въздух към линията.