Сензори за позиция

Прецизни и качествени сензори за позиция, които се делят на 3 типа: LTS и LTL; магнитни сензори за позиция - използват се за измерване на линейния ход на актуаторите.

Ка Матик предлага изключително прецизни и качествени сензори за позиция в различни разновидности. Сензорите за позиция са устройства, които събират информация за точната позиция или движението на обект и местоположението му в даден момент от време спрямо определена референтна точка. Те намират широко приложение в измерването на линейни и ротационни движения в различните по вид индустрии.

Какво представляват сензорите за позиция

С тяхна помощ може да се установи присъствието или движението на даден обект, може да се регистрира и моментно местоположение на подвижни детайли, както и взаимното местоположение на компоненти в различни по вид системи. Конкретните обекти могат да бъдат: стъпкови електродвигатели, роботи, задвижващи устройства, автомобилни елементи и др.

Къде намират приложение сензорите за позиция

Тези компоненти са приложими в широк спектър от направления, като най-често се срещат в сферата на индустриалната автоматизация. Те са изключително популярни и приложими в следните индустриални направления:

  • производството на опаковъчно оборудване;
  • шприц машини;
  • хидравлични и други типове механични системи;
  • медицинско оборудване;
  • автомобилостроенето;
  • машиностроене;
  • космическия и авиационния сектор.

Какъв е принципът на работа на сензорите за позиция

Това е тип датчик, който се използва за регистриране движението на обект и преобразуването му в сигнали, които са подходящи за трансмисия, контрол или обработване. Обикновено се използват за измерване на разстоянието от обекта до референтната точка. Така той регистрира колко се е отдалечил от друг и тази информация често се използва като обратна връзка към контролната система, за да се вземат необходимите мерки.

Какви видове сензори за позиция предлагаме

Артикулите, които предлагаме, са изключително добре пригодени за работа с пневматични компоненти, включително цилиндри стандарт ISO 15552. Адаптират се динамично към промените в интензитета на магнитното поле и са защитени от износване. Достатъчно е актуаторите да бъдат снабдени с магнит, за да могат да се монтират към тях съответните датчици. В нашия продуктов асортимент можете да откриете сензори от следните серии:

  • LTS
  • LTL

Защо да изберете продуктите на Ka Matic

Ние, от Ka Matic, като оторизиран дилър на италианския производител Metal Work, предлагаме богата гама компоненти за оптимизиране на вашите работни процеси. Посетете нашия магазин за пневматика и вакуумна техника в гр. Пловдив и се убедете сами в професионализма, разумните цени и качеството на нашите пневматични компоненти. Нашият търговски екип ще отговори на всяко ваше запитване и ще ви насочи към най-точните за вашето приложение продукти.