Сензор за позиция LTS

Сензор за позиция LTS е магнитен сензор за позиция за измерване на линейния ход на актуаторите. Позицията на буталото се измерва без контакт и се получава чрез аналогов изходен сигнал, който се конфигурира като напреженов или токов.

Технически данни
 • Измервателна дължина: от 0 до 256 mm
 • Електрически конектор: M8x1 – 4 pin
 • Електромагнитна съвместимост: съгласно стандарт EN60947-5-7
 • Период на дискретизация: 1 ms
 • IEC 60068-2-6 шок тест: 30 g, 11 ms
 • IEC 60068-2-6 вибро тест: 10 Hz … 55 Hz, 1 mm
 • Макс. скорост на преместване: < 3 m/s
 • Линейност *: 0.3 mm
 • Точност: 0.03 % FSR (≥ 0.05 mm)
 • Повтаряемост: 0.06 % FSR (≥ 0.1 mm)
 • Работна температура: -20°C ÷ +70°C
 • Степен на защита: IP 67
 • Клас на защита: III
 • Захр. напрежение: 15 ÷ 30 V
 • Ток (без товар): < 25 mA
 • Аналогов изход (напреженов): 0 ÷ 10 V
 • Аналогов изход “извън обхват”: 11 V
 • Аналогов изход (токов): 4 ÷ 20 mA
 • Аналогов изход “извън обхват”: 3 mA
 • Макс. съпротивление на товара (напреженов изход): 2000 Ω
 • Макс. съпротивление на товара (токов изход): 500 Ω
 • Защита от промяна на поляритета: Да
 • Защита от късо съединение: Да
 • Защита от претоварване: Да

* В някои приложения линейността може да бъде по-висока от посочената стойност

Детайли за продукта

Тялото на LTS е много компактно, така той може да бъде използван в приложение с ограничено място. Този сензор за позиция може да измерва ходовете на различни групи цилиндри до 256 mm. За правилната работа на сензора се изисква сила на магнитното поле между 4 и 30 mT. Обхватът на измерването може да бъде регулиран прецизно, използвайки Teach-in бутон (нулева и крайна точки).  Teach-in може да се извърши независимо от поляритета на магнитното поле и позицията на сензора. Жълтата ON светлина светва, когато буталото е в рамките на измерваната област.

Сензорът за позиция е извън измервателния диапазон, когато:

 • жълтата светлина е изключена;
 • напреженовият сигнал е 11V (обхват 0-10V) или ток 3 mA (обхват 4-20mA).
Документи
Артикулни номера

Описание

Сензор за позиция LTS е магнитен сензор за позиция, за измерване на линейния ход на актуатора. Позицията на буталото се измерва без контакт и се дава чрез конфигурируем аналогов изходен сигнал, който се конфигурира като напреженов или токов. Тялото на LTS е много компактно, така че може да бъде използвано в приложения, където има ограничено пространство. Сензор за позиция LTS може да измерва и ходовете на различни групи актуатори до 265 mm. Коректната работа изисква сила на магнитното поле между 4 и 30 mT.
Обхватът на измерването може да бъде регулиран прецизно, използвайки Teach-in can бутон (нулева точка и крайна точки). Teach-in може да се извърши независимо от поляритета на магнитното поле и позицията на сензора. Жълтата ON светлина се появява, когато буталото се намира в измервателния диапазон. Сензорът за позиция е извън измервателният диапазон, когато жълтата светлина е изключена.

Как да свържете сензор за позиция LTS с цилиндъра

Свържете сензор за позиция LTS към захранващия източник, използвайки M8x1 4-pin конектор, напрежението или изходния ток. Вкарайте сензора за позиция в един от T-слотовете на цилиндъра и затегнете двете гайки, използвайки предоставения ключ. Ако искате да определите специфичен измервателен диапазон, извършете процедурата с Teach-In бутона.

N.B.: Ако не е конкретизиран измервателен диапазон, максималната стойност се определя автоматично.