Сензор за позиция LTL

Сензор за позиция LTL е магнитен сензор, който използва матрица от Hall сензори за измерване на позицията без контакт, благодарение на магнита в буталото на цилиндъра.

Технически данни
 • Измервателна дължина: от 257 до 503 mm
 • Електрически конектор: M8x1 – 4 pin
 • Електромагнитна съвместимост: съгласно стандарт EN60947-5-7
 • Период на дискретизация: 1.15 ms
 • IEC 60068-2-6 шок тест: 30 g, 11 ms
 • IEC 60068-2-6 вибро тест: 10 Hz … 55 Hz, 1 mm
 • Макс. скорост на преместване: < 3 m/s
 • Линейност: 0.5 mm
 • Точност: 0.03 % FSR (≥ 0.05 mm)
 • Повтаряемост: 0.06 % FSR (≥ 0.1 mm)
 • Работна температура: -20°C ÷ +70°C
 • Степен на защита: IP 65, IP 67
 • Клас на защита: III
 • Захр. напрежение: 15 ÷ 30 V
 • Ток (без товар): < 35 mA
 • Аналогов изход (напреженов): 0 ÷ 10 V
 • Аналогов изход “извън обхват: ” 11 V
 • Аналогов изход (токов): 4 ÷ 20 mA
 • Аналогов изход “извън обхват”: 3 mA
 • Макс. съпротивление на товара (напреженов изход): 2000 Ω
 • Макс. съпротивление на товара (токов изход): 500 Ω
 • Защита от промяна на поляритета: Да
 • Защита от късо съединение: Да
Детайли за продукта
 • Той използва интелигентен алгоритъм, за да се адаптира динамично към магнита по време на работа, така че изходният сигнал да бъде винаги линеен и повтаряем
 • Тази технология позволява на сензора да се адаптира динамично към промените на интензитета на магнитното поле, свързани със стареене на магнита и различните температури на работа
Документи
Артикулни номера

Описание

За коректна работа на сензор за позиция LTL интензитетът на магнитното поле трябва да бъде между 2 и 15 mT. LTL сензорът може да бъде настройван с “TEACH-PAD” капацитивен бутон, който позволява бързо задействане на сензора за позиция и адаптиране към потребителските изисквания. Натиснете с пръст, за да:

 • изберете токов изход (4-20 mA) или напреженов изход (0-10 V);
 • установяване на желан измервателен обхват;
 • нулиране настройките на сензора.

Бутонът е направен така, че да се избегне нежелана промяна на параметрите. Сензорът за позиция е извън измервателния диапазон когато:

 • жълтата светлина е изключена;
 • напреженовият сигнал е 11V (обхват 0-10V) или ток 3 mA (обхват 4-20mA).

LED1 (светлина показваща задействане) светва, когато буталото е в измервателния обхват:

 • жълт включен – оптимална мощност на сигнала;
 • жълт включен и червен мигащ – мощността на сигнала не е оптимална.

LED2 показва кой аналогов изход е активен:

 • зелен включен – напреженов аналогов изход;
 • син включен – токов аналогов сигнал.

Как да свържете магнитния сензор за позиция LTL с цилиндъра

За да свържете сензор за позиция LTL с актуатора, следвате тези стъпки:

 • Поставете скобите в един от T-каналите в тялото на цилиндъра;
 • Фиксирайте скобите в канала на сензора за позиция на поне 30 mm от краищата на сензора за позиция – скобите могат да се използват за регулиране на позицията заедно с оста на буталния прът, включително перпендикулярно на T-канала. Това ви позволява да фиксирате позиционния сензор във възможно най-централна позиция;
 • Свържете буталния сензор към захранването, използвайки M8x1 4-pin конектор, свързване на напрежението или изходния ток;
 • Ако искате да определите специфичен диапазон на измерване, изпълнете процедурата с Teach pad.

N.B.: Ако не е конкретизиран измервателен диапазон, максималната стойност се определя автоматично. LTL сензорът е подходящ за ISO 15552 тип A цилиндри, както и електрически цилиндри серия ELEKTRO ISO 15552.