Мини компактен терминал SCTMi

 • Мини компактен терминал SCTMi за едновременно, независимо захващане на различни компоненти, само с една вакуумна система
 • Надеждно захващане на плътни или леко порести детайли
 • Централен и компактен модул за генериране на вакуум, индивидуален контрол и мониторинг
 • Интеграция, спестяваща пространство и тегло, в напълно автоматизирани системи за захващане и производство
Продуктови акценти
 • Индивидуална конфигурация
  Модулен дизайн с различни, индивидуално контролируеми вакуумни кръгове за захващане на различни детайли
 • Бърза интеграция
  Минимизирани разходи за интегриране и обслужване благодарение на централен сгъстен въздух и захранване (24 V) за до 16 мини компактни ежектора
 • Компактен дизайн
  Употреба в ограничени пространства, благодарение на малкия отпечатък и ниско тегло
 • Висока ефективност
  Намаляване консумацията на сгъстен въздух до 80% благодарение на автоматичната функция за пестене на въздух и интелигентната функция за мониторинг на състоянието
Дизайн

Мини компактен терминал SCTMi

 • Bus модул с NFC интерфейс (1) с централен интелигентен мониторинг на състоянието и показване на точката на превключване за всеки ежекторен диск
 • Визуален индикатор на състояние (2) за вакуумни вендузи и издухване на ежекторен диск
 • Централна връзка за сгъстен въздух или вакуум (за функция на клапан) (3) като натискане в една посока
 • До 16 ежектора (4), свободно избираеми според размера и типа на дюзата, NO/NC вкл. автоматична функция за пестене на въздух
 • Възможност за гъвкав монтаж (5) за интеграция директно на хващача или на подвижната ос
 • Стабилна носеща система (6) за динамични процеси, гъвкави опции за монтаж
Технически данни
Тип  Температура [°C] Обхват на налягане (работно налягане) [bar] Електрическа връзка Комуникация
SCTMi 0…50 2…6 M12 connector, 5-pin IO-Link Class B

Технически данни за компактни ежектори SCPMt

Тип Дюза Вакуум % Скорост на засмукване m³/h Скорост на засмукване l/min Консумация на въздух m³/h Консумация на въздух l/min Без звук Погълнат звук
SCPMt-03 03 87 0.132 2.2 0.21 3.5 51 42
SCPMt-05 05 87 0.45 7.5 0.54 9 66 55
SCPMt-07 07 87 0.9 15 1.32 22 70 70
SCPMt-10 10 87 1.68 28 2.7 45 71 72
Документи
Софтуер
Функционални описания
Near Field Communication (NFC)Near-Field Communication (NFC)

 • Безопасна комуникация чрез енергийно неутрално свързване от точка до точка
 • Видими данни: в допълнение към статичните данни като серийни номера могат да бъдат прочетени и динамични данни за процеса като точки на превключване
 • Опция за параметризиране: може да се използва приложение, за да се параметризира SCTSi IO-Link директно от смартфон.
Работа в мрежа в системите Industry 4.0

Работа в мрежа в системите Industry 4.0

 • IO-Link връзката означава, че записаните данни могат да се разглеждат и използват до нивото на контрол, което позволява двупосочното параметризиране и диагностика във всички конвенционални field-bus системи
 • Мониторинга на условията на работа повишава работоспособността на системата, като предоставя детайлни анализи на условията в системата и ранно регистриране на проблемите
 • Превантивната поддръжка повишава ефективността на захващащите системи
 • Енергийният мониторинг оптимизира консумацията на енергия във вакуумната система
Интегрирана електронна sub-bus система

Интегрирана електронна sub-bus система

 • Електронният контрол може да бъде имплементиран само с един кабел
 • Изчерпателна комуникация на данни чрез IO-Link и near-field communication (NFC)
 • Всички ежектори могат да се програмират и управляват отделно
Автоматична функция за пестене на въздух

Автоматична функция за пестене на въздух

 • Изключва функцията засмукване след достигане на безопасна стойност на вакуум до следващия цикъл или докато вакуумът падне под безопасната вакуумна стойност
 • Различни стойности за конфигуриране и настройки за пестене на енергия могат да бъдат програмирани отделно за всеки ежектор
 • Намаляване на консумацията на сгъстен въздух с до 80 %
 • Визуална обратна връзка за управление на клапана чрез светодиоди

Терминал с външно захранване с вакуумТерминал с външно захранване с вакуум

 • Работа с външно захранване с вакуум (напр. централна вакуумна помпа)
 • Централният вакуум може да се раздели на до 16 индивидуални кръга
 • Употреба като вентил с функция IO-Link и мониторинг на състоянието
 • Пневматично предварително управление за бързи цикли на превключване

Описание

Гъвкавостта, оптимизацията на производствения процес и непрекъснатият контрол на енергията и работните процеси са предизвикателствата пред автоматизацията в бъдеще. За да отговаряме на тези изисквания са нужни вакуумни системи, които са мощни, гъвкави и енергийно ефективни. Нашето решение за това е мини компактен терминал SCTMi: компактен модул, който се състои от няколко вакуумни генератора, което прави възможно захващането на няколко различни компонента едновременно и независимо, само с една вакуумна система.