Вакуумни помпи

Вакуумни помпи за високи стойности на вакуума и нисък дебит. Предлагат се маслени вакумни помпи, безмаслени вакуумни помпи и вакуумни помпи с воден пръстен.

Разнообразие на вакуумни помпи, включително маслени и безмаслени помпи, както и помпи с воден пръстен. Тези високо ефективни уреди за генериране на вакуум се характеризират с:

  • Големи стойности на вакуума при нисък дебит
  • Ръчно или автоматично захващане на плътни детайли с постоянен обем на изсмукване
  • Наличие на разнообразни опции с широк спектър на приложение

Принцип на работа на вакуумните помпи

Вакуумните помпи включват външно монтиран импелер с ламели, кото се притискат срещу стената на корпуса чрез силата на центрофугирането и по този начин осигуряват уплътнение. Когато импелерът се завърта, размерът на всяка камера варира. Когато камерата се уголемява, въздухът вътре се разширява и налягането пада, което води до частичен вакуум. Въздухът се засмуква през входа, компресира се и се изхвърля през изхода.

Предимства на вакуумните помпи

Благодарение на техния висок компресиращ фактор, вакуумните помпи генерират много висок вакуум и спрямо типа, имат много висок капацитет на засмукване. Те имат следните неоспорими предимства:

  • Висок вакуум с висок обем на евакуация;
  • Централно генериране на вакуум;
  • Широко приложение в различни индустрии.

Сфери на приложение на вакуумните помпи

Този тип генератори на вакуум намират приложение в няколко типични сфери: като метод за централно генериране на вакуум в портални системи за захващане, в ръчни вакуумни системи за захващане, както и в обработващи и пакетиращи машини.  Вакуумните помпи с воден пръстен по-конкретно намират приложение в индустрии, при които има високи изисквания спрямо въздуха и температурата на околната среда, в частност – харанително-вкусовата промишленост.

Какви видове вакуумни помпи различаваме

Различаваме три основни типа вакуумни помпи:

  • Сухи помпи – универсални вакуумни помпи, които изискват малка поддръжка. Използват се главно като централни вакуум генератори в големи захващащи системи за захващане на плътни детайли.
  • Маслени помпи – вакуумни помпи с изключително високи нива на вакуума (до 95% вакуум). Използват се в захващащи системи с акцент върху ниските нива на шум и лесна поддръжка, както и висок вакуум, за захващане на плътни детайли.
  • Помпи с воден пръстен – тези вакуумни помпи изискват малка поддръжка с вътрешно охлаждане за захващане на плътни детайли. Употребяват се най-вече в зони с високи изисквания към въздуха в околната среда (напр. пакетиране в хранителната индустрия).