Базови ежектори

Ежектори с минимални изисквания за поддръжка; устойчиви на износване, с малки  размери и опростена конструкция, благодарение на което се използват дори в ограничени пространства. Особено подходящи за употреба в силно динамични процеси.

Със своите компактни размери, нашите базови ежектори се характеризират с лесна интеграция. С тях работният вакуум се достига много бързо, а утечките се компенсират безопасно. Имат следните специфични особености:

  • Малки и компактни вакуум генератори
  • За централизирано и децентрализирано генериране на вакуум
  • С интегриран шумозаглушител