Вакуумни центрове

Окомплектован център включващ в себе си - вкуум помпа, резервоар, манометър и регулатор.

Нашите вакуумни центрове представляват цялостен модул за приложения по захващане, който се състои от: помпа, резервоар, манометър и регулатор.