Децентрализирани ежектори

Децентрализирани ежектори в три разновидности: ежектори с активна функция за издухване, със система за издухване и с атмосферна вентилация. Отличават се със своя дизайн и с бързата си функция за повдигане и поставяне.

Децентрализирани ежектори с кратки времена на засмукване и издухване, които позволяват най-кратките възможни времена на цикъла в автоматичен режим. Освен че са снабдени с шумозаглушител, компонентите от раздела имат следните основни характеристики:

  • Голям обем на захранване и евакуация
  • Служат за децентрализирано генериране на вакуум