Електронни релета за вакуум и налягане

Вакуумните релета осигуряват безопасната работа на вакуумната верига. Чрез електронния дизайн съществуващият вакуум се измерва с помощта на сензор, като се издава аналогов или цифров сигнал за превключване.

Нашите електронни релета за вакуум и налягане, освен за прецизен мониторинг на процесите, служат за цялостно подобряване на ефективността на вакуумните системи. Те имат следните основни продуктови акценти:

  • Могат да бъдат със- или без дисплей
  • Имат широк измервателен диапазон: от -1 до 10 bar
  • Имат PNP и NPN функции за превключване

Основни характеристики на електронните релета за вакуум и налягане

Електрическите вакуумни релета имат висока точност на превключване и повтаряемост с много компактен дизайн. Вакуумните релета с дигитален дисплей (VS-V-D-… и VS-V-W-D-… версия) предлагат високо ниво на комфорт, защото точката на превключване и хистерезиса са напълно програмируеми, използвайки фолиева клавиатура. За програмиране на точка на превключване в процеса бързо и лесно, използвайте вакуумни релета с бутон за обучение (VS-V-AH/AV-T версия). Можете да програмирате точката на превключване с тази версия, използвайки бутон в рамките на секунди. Вакуумните релета с аналогов и дигитален сигнал (VS-V и VS-V-A-… версии) и вакуумни релета в миниатюрна форма (VS-V-SA/SD) завършват програмата.