Кабели и конектори за релета за вакуум

Подходящите електрически свързващи кабели и конектори за съответните типове релета са налични тук. Богатата гама конектори позволява адаптация към различните изисквания и местни стандарти.

Нашите кабели и конектори за релета за вакуум са електрическата връзка към релетата за вакуум и налягане. Те са изключително гъвкави компоненти, с възможност за адаптиране към най-разнообразни изисквания и местни стандарти.