Системи за захващане с голяма площ FXCB/FMCB

Системата за захващане с голяма площ FXCB/FMCB е подходяща за захващане на детайли, независимо от размера и формата им. Системата е снабдена с интегрирано пневматично генериране на вакуум. Изключително ниското тегло и заоблена форма правят този тип хващачи особено подходящи за дейности, включващи колаборация между хора и роботи. Благодарение на иновативният продуктов дизайн, който включва повишена контактна повърхност и намалени сили на удара, хващачът отговаря на изискванията на ISO TS 15066.

Нашите системи за захващане с голяма площ FXCB/FMCB са идеално решение за стационарни задачи по захващане съвместно с колаборативни роботи. Те имат следните специфични особености:

  • Те са хващачи с голяма площ с интегрирано- или външно генериране на вакуум
  • Подходящи са за работа с колаборативни роботи
  • Уплътняващ елемент: уплътняваща пяна