Вакуумни генератори за CNC обработващи центрове

Вакуумни генератори за CNC обработващи центрове, разработени за ефективна работа в тежки работни условия.

Вакуумни генератори за CNC обработващи центрове са разработени за взискателни приложения на мокра обработка и за работа в неблагоприятни условия. Посредством отделянето на течностите и стружките, и непрекъснато наблюдение на вакуума, те предлагат оптимални условия за ефективна и надеждна обработка под вакуум. Основни специфики:

  • Вакуумни генератори за мокро обработване
  • Отделяне на течностите и стружките