Затягащо и захващащо оборудване за автоматизирана обработка

Затягащо и захващащо оборудване за автоматизирана обработка, специално за детайли с 3D произволна форма.

Затягащо и захващащо оборудване за автоматизирана обработка и в частност баланс за вакуумна вендуза SSCB могат да се използват в автоматизираните процеси по захващане и затягане на триизмерно оформени компоненти.  С какво се характеризира системата:

  • Оборудване за затягане и захващане, за автоматизирана обработка
  • Система за затягане и захващане, за 3D контури със свободна форма
  • Поддържане на контура на детайла чрез позициониращи щифтове