Clever Multimach разпределители

Clever Multimach разпределители могат да се използват като автономни и интелигентни подсистеми разпределителни острови. Всеки разпределител има микрочип, който изпълнява серия от функции, свързани с действието му и комуникира с разпределителите, монтирани преди- и след него. Разпределителите си комуникират по сериен канал.

Технически данни
 • Портове за присъединяване:
  • Ø 4, 6, 8 mm за портове 2 и 4
  • Ø8 за захранващият порт
  • 3/8″ или Ø8 за изпускателния отвор
 • Захранване на пилотите: Ø4
 • Максимален брой пилоти: 32
 • Максимален брой рапределители: 32 (същият като максималния брой на пилотите)
 • Температурен диапазон: -10°C ÷ 60°C
 • Флуид: Филтриран въздух неомаслен, ако има омасляване, то трябва да е постоянно
 • Дебит при 6 bar ΔP 1bar:
  • 11 mm Ø4: 200 Nl/min
  • 11 mm Ø6: 500 Nl/min
  • 14 mm Ø8: 800 Nl/min
 • Работно налягане X (пилотно захранване)
  • терминал 1 – 11: 3 ÷ 7 bar
  • терминал 1: 3 ÷ 7 bar
 • Работно налягане -11 (захранване на разпределители)
  • терминал 1 – 11: вакуум ÷ 10 bar
  • терминал 1: 3 ÷ 7 bar
 • Захранващо напрежение: 24VDC ± 10% (слейва е защитен от пренапрежение и обръщане на поляритета)
 • Мощност: 0,9 W
 • Клас на изолация: F155
 • Степен на защита: IP65 (при отведен освободен въздух)
 • Входен ток без разпределителни модули: Номинален Icc 30mA – Моментен ток Icc (+≤ 25 ms) 650 mA
 • Максимален входен ток при вкличени всички разпределители: 1,5 А
 • Диагностика: Локална посредством светодиоди и сигнал на изхода. За сигнали за грешка вижте ръководството за експлоатация
 • Изходите са защитени срещу претоварване и късо съединение
 • Електрически клас: 100% ED
 • Максимално време на закъснение при серийно предаване: 10 ms
 • TRA/TRR 2X3/2 моностабилни при 6 bar: 8 ms/45 ms
 • TRA/TRR 5/2 моностабилни при 6 bar: 8 ms/33 ms
 • TRA/TRR 2X3/2 бистабилни при 6 bar: 20 ms/20 ms
 • TRA/TRR 5/3 cc моностабилни при 6 bar: 20 ms/20 ms
 • Начин на използване: Сложете шлауха във фитинга, преди да сте захранили “острова” със сгъстен въздух

Модул Входове за Clever Multimach разпределители

 • Захранващо напрежение на сензорите: 24 VDC ± 10%
 • Макс. ток за сензорите (от всички осем конектора): 200 mA
 • Входен импеданс: КΩ
 • Максимално вх. напрежение: -5 ÷ +30 Vcc
 • Тип на входа: 3
 • Диагностика на периферията: PNP/NPN конфигуруем чрез DIP ключ
 • Защита: Защитени от късо съединение и претоварване
 • Сиганл за активен вход: По един светодиод за всеки вход
Детайли за продукта

Допълнителни детайли:

 • Clever Multimach използва протокол за комуникация, патентован от Metal Work.
 • В основата си е Field-Bus, създаден за много лесен контрол на острови от пневматични разпределители.
 • Clever Multimach резпределителите притежват система за диагностика, която открива електрически грешки. Може да бъде използвана за проверка по време на инсталация дали всички връзки за изпълнени правилно.
 • Clever Multimach комуникира с PC/PLC чрез многопроводен кабел, което означава, че приложение с Clever Multimach не изисква използване на други Field-Bus устройства или Master и Slave устройства.
 • Адресиране на единичен изход на се налага, поради автоматичното номериране в зависимост от позицията му на монтаж в острова.
 • От другата страна е потребителският интерфейс, така че потребителят има всичко необходимо пред погледа си. Не се изисква адресиране на единични изходи, тъй като номерът на връзката на всеки електромагнитен пилот се присвоява автоматично въз основа на позицията, заета от разпределителя.
Документи
Артикулни номера

Описание

Всички Clever Multimach разпределители се доставят с микрочип, който контролира работата и комуникацията с другите разпределители. Всеки разпределител има LED система за диагностициране, която моментално идентифицира дали пилотът е захранен, дали контактът е прекъснат и дали има късо съединение.

Входни модули на Clever Multimach разпределители

С подходящо организиран Clever Center (умен център), можете да вмъкнете свързващи модули. Когато свързвате шини, свързващите модули могат само да бъдат използвани за PNP-входове. С мултиполюсната връзка следните входове и изходи могат да се използват:

 • Дигитални входове, като сензори за цилиндър например;
 • Дигитални изходи;
 • Аналогови входове (но светодиодите не светят);
 • Аналогови изходи (но светодиодите не светят).

Те могат да бъдат комбинирани дори на същия модул. Можете да избирате между PNP- или NPN-връзки чрез селектор тип dip превключвател. Що се отнася до максималния брой удължители и допълнителни модули, до 4 модула могат да бъдат свързани, давайки общо 32 входни сигнала.

Примерна схема на Clever Multimach разпределители

Умният център може да предава командни сигнали към други острови на „изпълнители“. Предаването в сериен режим се осъществява чрез кабел с конектори M8. Командните сигнали могат да бъдат изпратени от първият изпълнителен остров към друг остров в каскада, отново с помощта на кабели с M8 конектори. Адресите се задават автоматично, на базата на интуитивна, последователна логика. Това означава, че други подчинени устройства могат да се добавят надолу по всяко време, докато всички налични изходи се използват.