Единично сгънати въздушни възглавници

Единично сгънати въздушни възглавници служат за виброизолация и за поглъщане на вибрации за компресори за въздух, генератори, преси, климатични системи и др.

Характеристики
  • Работно налягане:  1 bar ÷ 8 bar
  • Температурен диапазон:  -40ºC ÷ макс. +70ºC
  • Сгъстен въздух: Омаслен/Неомаслен
  • Странично разминаване: Макс. 20 mm
  • Способност за наклон: Макс. 20°
  • Възвратна сила: 120 N ÷ 300 N

Описание