Фиксиращи елементи

Продуктите от V-Lock серията могат да бъдат свързвани с помощта на разнообразни фиксиращи елементи: тип K-фиксираща система или QS-фиксираща система, от Montech® Quick-Set.
И двете модулни системи се допълват и са взаимозаменяеми.

Технически данни
Детайли за продукта
Документи
Артикулни номера

Описание

V-Lock системата гарантира точност и повторяемост на позиционирането, дори и надлъжно. Кухият ключ може да бъде вмъкнат в напречните канали между V-каналите на компонентите (f8/H7 съединения). Компоненти, свързани с K-елементи са леко раздалечени един от друг (минимум 0.4 mm разстояние между близките повърхности на два компонента), за да позволят самоцентриране по време на сглобяване. QS-фиксиращите елементи позволяват надлъжно регулиране по време на сглобяване, без ограничение на механика за точна позиция. Също така компонентите са разделени, но с доста повече от K-системата – 8 mm или 22 mm, в зависимост от избрания свързващ елемент.

Предимства на фиксиращи елементи за V-Lock

И двете системи осигуряват бързо и точно свързване, което е много здраво и устойчиво на вибрации, благодарение на V-каналите (лястовича опашка) и не изисква специално проектирани адаптери. За много големи натоварвания има 6 mm плътни квадратни ключове с f8 толеранс, които могат да бъдат позиционирани между свободните канали на съседни V-Lock елементи.