Магнет вентил Серия 108

Магнет вентил Серия 108, двупътен, нормално затворен, с пилотно повдигане на диафрагмата.

Компоненти
 • Тяло и капак: Месинг
 • Арматурна тръба: AISI 303
 • Плунжер и ядро: AISI 430FR
 • Пружини: AISI 302
 • Уплътняващ материал: FPM
Технически данни
 • Максимално допустимо налягане: 25 bar
 • Максимален вискозитет на флуида: 25cSt (mm2/s)
 • Температура на околната среда: -10°C ÷ +80°C спрямо бобината
 • Предпочитана позиция за монтаж: с бобината вертикално нагоре
 • За пълно отваряне на диафрагмата, е необходимо диференциално налягане от поне 0,15 bar
Допълнителни опции
 • Безелектрическо никелиране
 • cRUusсертифицирани бобини

Описание