Магнет вентил Серия 151

Магнет вентил Серия 151, двупътен, нормално затворен, с директно управление, със суха арматура. Няма метални компоненти, които да са в контакт с флуида.

Компоненти
 • Тяло: Ацетален съполимер
 • Арматурна тръба: Месинг
 • Плунжер и ядро: AISI 430FR
 • Пружини: AISI 302
 • Уплътняващ материал: SILICONE
Технически данни
 • Максимално допустимо налягане: 2 bar
 • Максимален вискозитет на флуида: 25cSt (mm2/s)
 • Температура на околната среда: от -10°C ÷ +80°C спрямо бобината
 • Препоръчителна позиция за монтаж: С бобината вертикално нагоре
Допълнителни опции
 • Никелирана арматурна тръба
 • cRUus сертифицирани бобини

Описание