Магнет вентил Серия 160

Магнет вентил Серия 160, двупътен, нормално затворен, с директно управление, със суха арматура. Няма метални компоненти, които да са в контакт с флуида.

Компоненти
  • Тяло: Ацетален съполимер
  • Арматурна тръба: AISI 303
  • Плунжер и ядро: AISI 430FR
  • Пружини: AISI 302
  • Уплътняващ материал: SILICONE – FPM
Технически данни
  • Максимално допустимо налягане: 1.5 bar
  • Максимален вискозитет на флуида: 25cSt (mm2/s)
  • Температура на околната среда: от -10°C до +80°C спрямо бобината
  • Препоръчителна позиция за монтаж: С бобината вертикално нагоре
Допълнителни опции
  • cRUus сертифицирани бобини

Описание