Магнет вентил Серия 277

Магнет вентил Серия 277, двупътен, нормално отворен, от неръждаема стомана AISI 316, със сервоасистирана диафрагма.

Компоненти
 • Тяло и капак: AISI 316
 • Арматурна тръба: AISI 303
 • Плунжер и ядро: AISI 430FR
 • Пружини: AISI 302
 • Уплътняващ материал: NBR – FPM – EPDM
Технически данни
 • Минимално диференциално налягане: 0.15 bar
 • Максимално допустимо налягане: 25 bar
 • Максимален вискозитет на флуида: 25cSt (mm2/s)
 • Температура на околната среда: -10°C ÷ +80°C спрямо бобината
 • Предпочитана позиция за монтаж: с бобината вертикално нагоре
Допълнителни опции
 • Серия 7 взривозащитена бобина спрямо ATEX – EExmII
 • Съвместим с храни уплътняващ материал
 • Версия с бавно затваряне на диафрагмата
 • Версия за употреба с кислород
 • Сребърна магнитна котва
 • cRUus сертифицирани бобини

Описание