Магнет вентил Серия S135

Магнет вентил Серия S135, двупътен, нормално затворен. Няма метални компоненти, които да са в контакт с флуида.

Компоненти
  • Тяло: Термопластичен полимер
    ACS, KTW, W270, WRAS, NSF, FDA сертифициран
  • Арматурна тръба: Месинг
  • Плунжер и фиксирано ядро: AISI 430FR
  • Пружини: AISI 302
  • Уплътняващ материал: EPDM – SILICONE
Технически данни
  • Максимално допустимо налягане: 15 bar
  • Максимален вискозитет на флуида: 25cSt (mm2/s)
  • Температура на околната среда: от -10°C ÷ +80°C спрямо бобината
  • Позиция за монтаж: Универсална

Описание