Плоча за електромагнитни вентили

Плоча за електромагнитни вентили представлява модул с множество електрически връзки, с led индикатори и верига за безопасност. Модулът може да се оборудва с електромагнитен вентил, серии 340, 3/2NC и 3/2NO. Електромагнитните вентили могат да се сглобяват и тестват на модули от 4 до 14 места. Базата има общи входове и изходи. Потребителските портове имат бърза връзка за тръби Øext4mm. Включването и изключването на електромагнитните вентили се отчита от led индикатора.

Характеристики
 • Флуид: Чист сгъстен въздух (20um) със- и без омаслител
 • Метод за фиксиране: M4 винтове
 • Пневматични конектори: G1/8” за вход и изход
 • Бързи връзки за тръби Øext4mm и потребителски порт
 • Работно налягане:
  • 0,5 – 10 bar за 3/2NC
  • 0,5 – 8 bar за 3/2NO
 • Температура на околната среда: -10°C +50°C
 • Клас на защита: IP50
 • Електрическо свързване:
  • 9-полюсен sub-D конектор за модули от 4 до 8 места
  • 15 полюсен sub-D конектор за модули от 9 до 15 места

Забележка: Този продукт не е стандартен. При възникнали въпроси трябва да се свържете с производителя.

Описание