Pneumo Power

Pneumo Power осигурява 24 V захранващо напрежение през M8 конектор. Компресиран въздух за захранване на генератора може да се осигури лесно, чрез свързване на шлаух към 1/8″ отвор. За да се прекъсне производството на електричество е необходимо само да се спре подаването на сгъстен въздух посредством ръчен или електрически клапан.

Технически данни
 • Макс. мощност при 7bar:
  • 50-1: 3 W
  • 50-2: 7,5 W
  • 50-3: 12 W
 • Номинално напрежение: 24 VDC
 • Толеранс на напрежението: ± 3%
 • Пулсации и Шум:
  • mMAX 250 mV p-p, 79 mV rms
  • Измерено при 20MHz честотна лента, използвайки 0,1μF и 47μF кондензатор като товар
 • Време на сработване при 7 bar и макс. товар:
  • 50-1: 2,5 sec
  • 50-2: 1,5 sec
  • 50-3: 1 sec
   вижте графиката на стр. 5 в Техническа спецификация
 • Време за спиране при 7 bar и 50% товар:
  • 50-1: 1,3 sec
  • 50-2: 0,9 sec
  • 50-3: 0,8 sec
   вижте графиката на стр. 5 в Техническа спецификация
 • Електрически конектор: M8 – 3 проводен
 • Защита от претоварване и късо съединение: “Hiccup mode” с автоматично възстановяване след късо съединение или претоварване
 • Защита от пренапрежение: Вклюва ако изходното напрежение > 120 % от номиналната стойност
 • Електромагнитна съвместимост В съответствие със следните стандарти:
  • EN 61000-2: Част 6-2: Общи стандарти – Устойчивост на смущаващи въздействия за промишлени среди
  • EN 61000-2: Част 6-3: Общи стандарти – Стандарт за излъчване за жилищни, търговски и лекопромишлени среди
 • MTBF: 20000 h
 • Сигнали:
  • LED Диагностика
  • Визуалните сигнали се подават и през диагностичен пин на M8 конектора, който е свързан към маса (GND) когато напрежението е 24 VDC ± 3%
 • Клас на защита: IP65
 • Флуид: Филтриран, неомаслен въздух
 • Мин. входно налягане:
  • 50-1: 4 bar
  • 50-2: 3 bar
  • 50-3: 3 bar
 • Макс. входно налягане:
  • 50-1: 7 bar
  • 50-2: 7 bar
  • 50-3: 7 bar
 • Макс. консумация на въздух при 7 bar:
  • 50-1: 32 Nl/min
  • 50-2: 50Nl/min
  • 50-3: 75Nl/min
 • Входове/Изходи за въздух:
  • Вход: G1/8″
  • Изпускане: G1/8″
 • Температурен диапазон: 0°C ÷ +50°C
 • Макс. ниво на шума при 7 bar: 75 dB
 • Материал на кожуха: Алуминий боядисан
 • Позиця за монтаж: Във всяка позиция
 • Закрепване:
  • Чрез 3 бр. винтове M4x10
  • За избягване на вибрации, устройството може да бъде монтирано чрез гумени тампони, включени в комплекта
 • Тегло: 330 g
Детайли за продукта
Документи
Артикулни номера

Описание

С Pneumo Power напрежението остава постоянно независимо от промяната на входното налягане или от товара (в граници, описани в каталога). Светодиодните индикатори на Pneumo Power показват състоянието на устройството по всяко време.

Компоненти на Pneumo Power

Компонентите, от които се състои всяко Pneumo Power устройство, са следните:

 • Тяло: алуминий – обработен и боядисан;
 • Основа: алуминий – обработен и боядисан;
 • Дюза: месинг;
 • Турбинен и електрогенераторен блок;
 • M8 3-пинов конектор;
 • Уплътнение: NBR;
 • Електронно табло;
 • Вибрационни демпфери;
 • Заглушител.

Функционална диаграма на Pneumo Power устройство

Сгъстеният въздух се доставя през дюза, която превръща енергията на налягането в кинетична енергия. Свръхзвуковата струя въздух удря лопатките на микротурбина, която е неразделна част от електрическия генератор. Електронно устройство за управление на захранването осигурява постоянно изходно напрежение при вариращо входно напрежение и приложени електрически натоварвания. Електрическата енергия, генерирана по този начин, може да достави всякакъв вид полезност.

Опции за фиксиране на Pneumo Power

Генераторът може да се фиксира върху плоска повърхност, използвайки 3 винта M4x10, и 3 вибрационни демпфера, които се доставят заедно с устройството.

Налягане/Налична мощност

Важно е да се има предвид, че ако входното налягане не е достатъчно да генерира мощността, необходима за електрическото натоварване, генераторът продължава да се включва и изключва (периодично). Трябва само да увеличите налягането на въздуха, за да получите необходимата мощност.