Пружинни компенсатори FSTIm

 • Пружинни компенсатори FSTIm са компактни пружинни компенсатори с вътрешна демпферираща пружина за захващане на детайли с различни височини или кривини
 • Захващане на много деликатни детайли (напр. печатни платки) без допълнителни разходи за контрол; осигурява деликатно поставяне
 • Захващащи работни задачи в електронната индустрия
 • Подходящи за употреба в стерилни помещения – в зависимост от приложението и натоварването, до клас на чисти помещения ISO1 (съгласно ISO 14644-1)
Технически данни
 • Модулна връзка за вендуза
 • Ход: 5 до 20 mm
 • Вътрешна демпферираща пружина
 • Със- и без защита от завъртане
Продуктови акценти
 • Ниските пружинни сили защитават много деликатните детайли
 • Минималистичен, лек дизайн, оптимизиран за най-малките пространства и най-висока динамика
 • Вътрешна демпферираща пружина, защитена от замърсявания и механични повреди
 • Възможно е свързване на втори страничен вакуумен водач за последователно свързване на няколко пружинни компенсатора
Дизайн
 • Модулно пружинно компенсатор с аксиална (1) и странична (4) връзка с вакуума, връзка с антиротационен водач, само аксиална
 • Две заключващи гайки (2) за монтаж
 • Връзка за вакуумните вендузи към група нипели N004 и N016 (3), или алтернативно – чрез вътрешна резба
Документи

Описание