Плавен стартер – серия Skillair

Функцията на плавен стартер – серия Skillair е да захрани пневматичната система с въздух постепенно с контролиран поток. Той е наличен в два варианта – с пневматично или електрическо задействане.

Технически данни
 • Присъединителен отвор:
  • APR 100 – G1/4″; G3/8″
  • APR 200 – G1/4″; G3/8″; G1/2″
  • APR 300 – G1/2″; G3/4″; G1″
 • Мин. входно налягане:
  • APR 100 – 3 bar
  • APR 200 – 3 bar
  • APR 300 – 4 bar
 • Макс. входно налягане*:
  • APR 100 – 15 bar
  • APR 200 – 13 bar
  • APR 300 – 13 bar
 • Дебит при 6 bar ΔP = 0,5 bar:
  • APR 100 – 1300 Nl/min
  • APR 200 – 2000 Nl/min
  • APR 300 – 2400 Nl/min
 • Дебит при 6 bar ΔP = 1 bar:
  • APR 100 – 2000 Nl/min
  • APR 200 – 3200 Nl/min
  • APR 300 – 3600 Nl/min
 • Флуид: Филтриран омаслен или неомаслен въздух, ако има омасляване то трябва да е постоянно
 • Макс. температура: 50°C
 • Винтове за монтаж:
  • APR 100 – М6×110
  • APR 200 – М5×60
  • APR 300 – М5×70
 • Позиция за монтаж: Във всяка позиция
 • Тип контрол:
  • APR 100 – пневматичен, електрически
  • APR 200 – пневматичен, електрически, ел. стандарт CNOMO
  • APR 300 – ел. стандарт CNOMO, микро електрически, пневматичен
Детайли за продукта
Документи
Артикулни номера

Описание

Плавен стартер – серия Skillair захранва плавно пневматичната система с контролиран поток въздух. Наличен е във вариант с пневматично и електрическо задействане.

Какво е характерно за двата варианта на плавен стартер – серия Skillair

И двата управляващи сигнала на плавен стартер – серия Skillair карат клапана да се отвори, което позволява на въздуха, контролиран от дросел, да бъде пропуснат бавно към пневматичната система. При APR, когато налягането в пневматичната система достигне 50÷60% от входното налягане, клапанът отваря основния канал, свързващ входа директно с изхода. Така пневматичната система се захранва с максималното налягане и дебит, позволени от входа. Времето между стартиране на клапана и отварянето му на 100% може да се настрои чрез вграден дросел.

Ако е необходимо да се изпусне въздухът от пневматичната система бързо, просто задействайте упрявляващия клапан, който спира входното налягане. Това действие затваря клапана и стартира изпускане на въздуха от системата. Плавният стартер изпълнява функцията на позициониращ актуатор, който елиминира риска от внезапен пневматичен удар в системата и като предпазен клапан, който освобождава системата бързо при необходимост, като се задейства дистанционно.

Какво да имате предвид при използването на плавен стартер – серия Skillair

При размер 400, когато APR е монтиран преди регулатора, пилотният регулатор трябва да се управлява при налягане, поето преди APR. В противен случай, когато системата бъде облекчена, по-голямата част от въздуха надолу по веригата ще бъде освободен от регулатора, а не от APR релефен порт.

Забележка: При пневматичен контрол, вариант APR 200, пилотното налягане трябва да е между вх. налягане P и Pвх. + 2 bar
При пневматичен контрол, вариант APR 300, пилотното налягане трябва да е по-голямо или равно на входното.