Вакуумни тръбни подемници JumboSprint

За компактни детайли, с тегло до 300 кг.
JumboSprint е оборудван с дъговидна работна дръжка, която може да се удължи така, че да се разположи изцяло около устройството. Това позволява на потребителя да го позиционира оптимално добре върху компактни деатйли като торби или парчета каучук. Товарът се повдига чрез издърпване на лоста на дръжката нагоре и се спуска, като се натисне надолу.
 • Вакуумни тръбни подемници JumboSprint за бързо и често повдигане и преместване на компактни детайли до 300 кг
 • Захващане на детайли като: торби, варели, кофи, кани и каучукови блокове в интралогистичните процеси
 • Осигурява потока на суровини при товарене или разтоварване на смесителни машини
 • Наличен във версия от неръждаема стомана за специални условия на средата, например в сферата на хранителната индустрия
Модулна система
Диаграма на JumboSprint

1 – Радио дистанционно управление SRC за вакуумната помпа (опция)

2 – Филтър – сменяем, без инструменти

3 – Работна дръжка с дъговидна форма за повдигане, спускане и освобождаване на товара

4 – Височината на окачването може да се регулира без прикачен товар

5 – Бързосменен адаптер за вакуумните хващачи (опция)

6 – Височината на окачването може да се регулира с прикачен товар

Модулни елементи
Бързосменен адаптер
Бързосменен адаптер

Гъвкавостта е е от ключово значение: предлагаме ви правилните вакуумни хващачи за почти всяко приложение. С адаптера за бърза смяна хващачът може да се смени бързо и лесно.

Единичен вакуумен хващач
Единичен вакуумен хващач

За компактни стоки като: картонени кутии, варели, кофи, кани и шкафове.

Единичен вакуумен  хващач, дълъг
Единичен вакуумен  хващач, дълъг

За палети, тесни картонени кутии, греди, квадратни тръби и други удължени детайли.

Кръгъл вакуумен хващач
Кръгъл вакуумен хващач

За варели, кофи или каменни плочи с грапави повърхности.

Хващач за чувалиХващач за чували

За хартиени и найлонови торби, суров каучук и термосвиваеми опаковки.


Двоен вакуумен хващачДвоен вакуумен хващач

За картонени кутии, касетки и листов материал. Вакуумните хващачи могат да се регулират непрекъснато по дължината на гредата.


Двоен вакуумен хващач FMPДвоен вакуумен хващач FMP

За палети, профили и нарязани парчета, в случаите когато вакуумният хващач не е напълно покрит от детайла. Хващачите могат да бъдат непрекъснато регулирани по дължината на гредата.


Четворен вакуумен хващачЧетворен вакуумен хващач

За големи картонени кутии, листов материал и нетвърди детайли. Вакуумните хващачи могат да се регулират непрекъснато надлъжно и напречно.

Хващач с множество вендузиМногофункционален вакуумен хващач

За неравни детайли като табли от фолио или нестабилни картонени кутии. Индивидуалните вакуумни хващачи оптимално компенсират за всяка неравност.


Хващач за чувалиХващач за чували

За захващане на плътни и порести чували от хартия, найлон и текстил.

Продуктови акценти
 • Дълга дръжка за оператора, за оптимално разпределение на силата и управление на устройството
 • Модулен дизайн и богата програма за захващане, както и аксесоари за изпълнение на индивидуалните изисквания
 • Повишава мотивация на служителите и минимизира свързаните с работата мускулно-скелетни нарушения
 • Допълнителен пневматичен въртящ се модул за завъртане и прецизно позициониране на детайли до 200 кг
 • Захващане само от един човек

Описание

Вакуумният тръбен подемник JumboSprint е перфектното решение за повдигане и преместване на тежки и неудобни за хващане детайли с тегло до 300 кг., включително: чували, варели, парчета каучук, каменни блокове и др. Оборудван е с дъговидна работна дръжка, като товарът се повдига чрез издърпване на лоста на дръжката нагоре и се спуска, съответно – чрез натискане надолу. Той е вашият ергономичен помощник в интралогистичните процеси, който осигурява ефективния поток на суровини и безопасни за оператора работни процеси.

Функционалност и сигурност на вакуумни тръбни подемници JumboSprint

С JumboSprint товарът се захваща и повдига единствено с вакуум. Модулната система се състои от множество основни компоненти, които могат да бъдат комбинирани по различни начини. Това позволява лесна адаптация на устройството към конкретните клиентски изисквания. Обратният клапан с бързо действие и голямата площ на вендузата гарантират за това товарът да не бъде изпуснат – дори и при отпадане на електрозахранване, или спиране на подаването на компресиран въздух. Вакуумният тръбен подемник JumboSprint е проектиран съгласно Немските наредби за предпазни мерки против инциденти (BGR/bgv 500) и позволява ергономично пренасяне на товари от големи височини до захващане направо от пода.

Основни продуктови характеристики на вакуумни тръбни подемници JumboSprint

Главните продуктови акценти на устройството, които можем да изтъкнем, са следните:

 • Предназначен за компактни работни детайли с тегло до 300 кг;
 • Оборудван с дъговидна работна дръжка, която се удължава и се разполага изцяло около модула за подобрен контрол и улеснено управление;
 • Това позволява на потребителя да го позиционира оптимално върху компактни детайли като торби или парчета каучук;
 • Изключително улеснено повдигане на товара чрез издърпване на лоста на дръжката нагоре и спускане – съответно чрез натискане надолу.