Бързосменни системи за машини Bystronic

Бързосменни системи за машини Bystronic са разработени специално за машинни маси с вендузи с винтово закрепване. Вендузите за бърза смяна осигуряват минимални времена за настройка и максимална гъвкавост.

Бързосменни системи за машини Bystronic представляват качествени и надеждни вакуумни система за шлайфане на детайли от стъкло. Характеризират се с изключително високи сили на задържане както при сухи, така и при мокри стъклени повърхности. Основни специфики:

  • Трикомпонентна система за бърза смяна
  • Вакуумна линия без маркучи
  • Подходящи за машинни маси с M12 вакуумно захранване