Фланцови модули VEE-QCM

  • Фланцови модули VEE-QCM за вертикално и хоризонтално захранване с вакуум
  • Ръчен адаптер за бърза смяна с байонетно закопчаване, включително вакуумна връзка
Продуктови акценти
  • Възможна е работа със странични канални компресори или с многостъпален ежектор
  • Байонетното свързване позволява бърза смяна на хващача, без инструменти
Дизайн
  • Вакуумно свързване: или вертикално, или хоризонтално
  • Наличен в три варианта (макс. 20 m³/h или макс. 60 m³/h обем на дебит)
  • Байонетен куплунг, изработен от съвместим с храна алуминий
Технически данни
  • Вакуумна връзка: вертикална или хоризонтална
  • Номинален дебит: 20 m³/h или 60 m³/h

Описание