Горни капачки на конектора VEE-CO-U

  • Горни капачки на конектора VEE-CO-U за инсталация на индивидуални свързващи възли съвместно със свързващи долни капачки VEE-CO-L
Продуктови акценти
  • Индивидуален дизайн на свързващи възли за различни приложения
Дизайн
  • Като затворен вариант или като вариант с резба за управление на отделни вакуумни камери
  • Изработен от FDA съвместим материал – полифенилсулфон (PPSU)
Технически данни
  • Материал: Полифенилсулфон PPSU (одобрен от FDA материал)

Описание