Ротационни модули VEE-RU

  • Ротационни модули VEE-RU за употреба в комбинация с вакуумни крайни ефектори VEE или като независими компоненти
  • Дебит от 20 m³/h или 60 m³/h
Продуктови акценти
  • Ротационни модули VEE-RU имат същия дебит като стандартните VEE фланцови модули
  • Завъртат се на 360°, без да се огъва шлауха
  • Шлаухът не създава напрежение поради минимизирания въртящ момент
Дизайн
  • Въртяща връзка в две стандартни версии, или с интегриран модул за бърза смяна, или без модул за бърза смяна, за употреба като универсални въртящи връзки
  • Дебит от 20 m³/h или 60 m³/h
  • Може да се завърта на 360°
Технически данни
  • Може да се завърта на 360°
  • Дебит от 20 m³/h до 60 m³/h

Описание