Тапи VEE-PL

  • Тапи VEE-PL (VEE-PL C) за уплътняване на ненужните тръбни съединения
  • Тапи в затворен дизайн (VEE-PL P) или подразделяне на VEE на няколко вакуумни зони (multi-picking)
Продуктови акценти
  • FDA-съвместими материали за употреба в контакт с храни
  • Разделянето на вакуумните енд ефектори позволява multi-picking приложения
Дизайн
  • Тапи в затворена версия (VEE-PL C), направени от FDA-съвместим полифенилсулфон PPSU
  • Тапи (VEE-PL P), изработени от FDA-съвместим силикон SI за допълнително разделяне на вакуумни зони
Технически данни
  • Материал: Силикон SI за VEE-PL P полифенилсулфон PPSU (FDA-одобрен материал) за VEE-PL C

Описание