Цилиндри ISO 15552 с ултраниско триене

Цилиндри ISO 15552 с ултраниско триене се използват основно като осцилиращи или обтягащи цилиндри.
Те са еднодействащи и се захранват със сгъстен въздух само едната от двете камери. Външна сила действа от другата страна.

Технически данни
 • Работно налягане: макс. 10 bar
 • Температурен диапазон: -10°C  ÷ +80°C
 • Флуид: Филтриран, изсушен компресиран въздух, неомаслен, ако има мазане, трябва да е непрекъснато
 • Диаметър: Ø32; Ø40; Ø50; Ø63; Ø80; Ø100; Ø125
 • Стандартен ход: 1 ÷ 1200 mm
 • Минимално налягане на задействане:
  • Ø32: 0.08 bar
  • Ø40: 0.06 bar
  • Ø50: 0.05 bar
  • Ø63: 0.04 bar
  • Ø80 0.03 bar
  • Ø100 0.03 bar
  • Ø125 0.03 bar
Детайли за продукта
 • версия с- или без магнит
 • едно, двойнодействащи или с двустранен прът
 • избор на уплътненията: NBR, Polyurethane, FKM/FPM (за високи температури)
 • специални изпълнения
 • фиксиращи аксесоари, направляващи и механично заключване на пръта
Документи
Артикулни номера
 • 1233320025AN 1233320050AN 1233320075AN 1233320080AN 1233320100AN 1233320125AN 1233320150AN 1233320160AN 1233320200AN 1233320250AN 1233320300AN 1233320320AN 1233320350AN 1233320400AN 1233320450AN 1233320500AN 1233320550AN 1233320600AN 1233320650AN 1233320700AN 1233320750AN 1233320800AN 1233320850AN 1233320900AN 1233320950AN 1233321000AN 1233400025AN 1233400050AN 1233400075AN 1233400080AN 1233400100AN 1233400125AN 1233400150AN 1233400160AN 1233400200AN 1233400250AN 1233400300AN 1233400320AN 1233400350AN 1233400400AN 1233400450AN 1233400500AN 1233400550AN 1233400600AN 1233400650AN 1233400700AN 1233400750AN 1233400800AN 1233400850AN 1233400900AN 1233400950AN 1233401000AN 1233500025AN 1233500050AN 1233500075AN 1233500080AN 1233500100AN 1233500125AN 1233500150AN 1233500160AN 1233500200AN 1233500250AN 1233500300AN 1233500320AN 1233500350AN 1233500400AN 1233500450AN 1233500500AN 1233500550AN 1233500600AN 1233500650AN 1233500700AN 1233500750AN 1233500800AN 1233500850AN 1233500900AN 1233500950AN 1233501000AN 1233630025AN 1233630050AN 1233630075AN 1233630080AN 1233630100AN 1233630125AN 1233630150AN 1233630160AN 1233630200AN 1233630250AN 1233630300AN 1233630320AN 1233630350AN 1233630400AN 1233630450AN 1233630500AN 1233630550AN 1233630600AN 1233630650AN 1233630700AN 1233630750AN 1233630800AN 1233630850AN 1233630900AN 1233630950AN 1233631000AN 1233800025AN 1233800050AN 1233800075AN 1233800080AN 1233800100AN 1233800125AN 1233800150AN 1233800160AN 1233800200AN 1233800250AN 1233800300AN 1233800320AN 1233800350AN 1233800400AN 1233800450AN 1233800500AN 1233800550AN 1233800600AN 1233800650AN 1233800700AN 1233800750AN 1233800800AN 1233800850AN 1233800900AN 1233800950AN 1233801000AN 1233A10025AN 1233A10050AN 1233A10075AN 1233A10080AN 1233A10100AN 1233A10125AN 1233A10150AN 1233A10160AN 1233A10200AN 1233A10250AN 1233A10300AN 1233A10320AN 1233A10350AN 1233A10400AN 1233A10450AN 1233A10500AN 1233A10550AN 1233A10600AN 1233A10650AN 1233A10700AN 7213A10750AN 1233A10800AN 1233A10850AN 1233A10900AN 1233A10950AN 1233A11000AN 1233A20025AN 1233A20050AN 1233A20075AN 1233A20080AN 1233A20100AN 1233A20125AN 1233A20150AN 1233A20160AN 1233A20200AN 1233A20250AN 1233A20300AN 1233A20320AN 1233A20350AN 1233A20400AN 1233A20450AN 1233A20500AN 1233A20550AN 1233A20600AN 1233A20650AN 1233A20700AN 1233A20750AN 1233A20800AN 1233A20850AN 1233A20900AN 1233A20950AN 1233A21000AN
 • 1235320025AN 1235320050AN 1235320075AN 1235320080AN 1235320100AN 1235320125AN 1235320150AN 1235320160AN 1235320200AN 1235320250AN 1235320300AN 1235320320AN 1235320350AN 1235320400AN 1235320450AN 1235320500AN 1235320550AN 1235320600AN 1235320650AN 1235320700AN 1235320750AN 1235320800AN 1235320850AN 1235320900AN 1235320950AN 1235321000AN 1235400025AN 1235400050AN 1235400075AN 1235400080AN 1235400100AN 1235400125AN 1235400150AN 1235400160AN 1235400200AN 1235400250AN 1235400300AN 1235400320AN 1235400350AN 1235400400AN 1235400450AN 1235400500AN 1235400550AN 1235400600AN 1235400650AN 1235400700AN 1235400750AN 1235400800AN 1235400850AN 1235400900AN 1235400950AN 1235401000AN 1235500025AN 1235500050AN 1235500075AN 1235500080AN 1235500100AN 1235500125AN 1235500150AN 1235500160AN 1235500200AN 1235500250AN 1235500300AN 1235500320AN 1235500350AN 1235500400AN 1235500450AN 1235500500AN 1235500550AN 1235500600AN 1235500650AN 1235500700AN 1235500750AN 1235500800AN 1235500850AN 1235500900AN 1235500950AN 1235501000AN 1235630025AN 1235630050AN 1235630075AN 1235630080AN 1235630100AN 1235630125AN 1235630150AN 1235630160AN 1235630200AN 1235630250AN 1235630300AN 1235630320AN 1235630350AN 1235630400AN 1235630450AN 1235630500AN 1235630550AN 1235630600AN 1235630650AN 1235630700AN 1235630750AN 1235630800AN 1235630850AN 1235630900AN 1235630950AN 1235631000AN 1235800025AN 1235800050AN 1235800075AN 1235800080AN 1235800100AN 1235800125AN 1235800150AN 1235800160AN 1235800200AN 1235800250AN 1235800300AN 1235800320AN 1235800350AN 1235800400AN 1235800450AN 1235800500AN 1235800550AN 1235800600AN 1235800650AN 1235800700AN 1235800750AN 1235800800AN 1235800850AN 1235800900AN 1235800950AN 1235801000AN 1235A10025AN 1235A10050AN 1235A10075AN 1235A10080AN 1235A10100AN 1235A10125AN 1235A10150AN 1235A10160AN 1235A10200AN 1235A10250AN 1235A10300AN 1235A10320AN 1235A10350AN 1235A10400AN 1235A10450AN 1235A10500AN 1235A10550AN 1235A10600AN 1235A10650AN 1235A10700AN 7213A10750AN 1235A10800AN 1235A10850AN 1235A10900AN 1235A10950AN 1235A11000AN 1235A20025AN 1235A20050AN 1235A20075AN 1235A20080AN 1235A20100AN 1235A20125AN 1235A20150AN 1235A20160AN 1235A20200AN 1235A20250AN 1235A20300AN 1235A20320AN 1235A20350AN 1235A20400AN 1235A20450AN 1235A20500AN 1235A20550AN 1235A20600AN 1235A20650AN 1235A20700AN 1235A20750AN 1235A20800AN 1235A20850AN 1235A20900AN 1235A20950AN 1235A21000AN

Описание

Цилиндри ISO 15552 с ултраниско триене се използват като пневматични пружини с възможност за регулиране на усилието. Обикновено налягането им се управлява от прецизен ръчен регулатор, или прецизен пропорционален регулатор. Посредством пропорционалния регулатор усилието, упражнявано от цилиндъра с ултраниско триене, може да се регулира лесно, когато е необходимо. Обичайно се използват в разролващи машини, където трябва да се регулира стегнатостта на навиването на ролките или на места, където трябва често да се променя усилието на пружина.

Какви са спецификите на цилиндри ISO 15552 с ултраниско триене

Типичният цилиндър с ниско триене по принцип се използва като осцилиращ цилиндър. Той е еднодействащ – сгъстеният въздух обикновено се подава само в една от двете камери. Външна сила действа в срещуположната страна. Цилиндри ISO 15552 с ултраниско триене на Metal Work са проектирани като двойно действащи, което означава че със сгъстен въздух може да бъде захранена както само едната, така и двете камери едновременно. Те са създадени да отговарят на ISO 15552 и са налични със- или без магнит. Профилът на цилиндъра е Серия 3. Не е налична версия с проходен прът. Тези цилиндри винаги са без пневматично демпфериране. Уплътненията са направени от NBR. Налична е пълна гама от закрепващи аксесоари за цилиндри ISO 15552 с ултраниско триене.