3/2 нормално отворени микро магнет вентили

Вижте нашите качествени и надеждни 3/2 нормално отворени микро магнет вентили

3/2 нормално отворени микро магнет вентили – трипътни нормално отворени, с директно управление.