Обратни клапани и ограничители на дебит

Обратните клапани затварят вакуумната линия в случаи, в които вендузата не е в контакт с детайла. Това поддържа вакуума в системата. Ограничителите на дебит стесняват вакуумната линия. Те се използват предимно за захващане на порести детайли.

Стабилни и надеждни обратни клапани и ограничители на дебит – служат за затваряне на вакуумната линия, когато вендузата не е в контакт с детайла.