Ъглови компенсатори

Сферичните и Flexolink връзки позволяват на вендузите да се адаптират сами възможно най-добре към неравни повърхнини.

Ка Матик предлага цялостно решение: ъглови компенсатори за адаптиране на вакуумните вендузи към неравни повърхности. С тяхна помощ с лекота захващате детайли с наклонени повърхности, както и големи листови материали като дърво или ламарина, които могат да провиснат при захващане.