Механични релета за вакуум

Механични релета за вакуум с електрически и пневматичен дизайн, с регулируема точка на превключване.

Нашите механични релета за вакуум се отличават с множество предимства, сред които е техният електромеханичнен дизайн, позволяващ превключване на постоянно и променливо напрежение. Те имат:

  • Електромеханична и пневматична версия
  • Диапазон на измерване: от -1 до 0 bar

Какво е характерно за механичните релета за вакуум

Механичните релета за вакуум VS-V-PM и VS-V-EM-ST се характеризират със здрав дизайн и универсален принцип на работа. Можете да използвате електромеханичния дизайн (EM) за превключване от DC към AC /за превключване от постоянен ток към променлив ток/. Пневматичният дизайн (PM), от друга страна, не изисква електрическо свързване. Той работи изцяло пневматично. Можете да настроите точката на превключване (с фиксиран хистерезис), за да адаптирате тези превключватели индивидуално към процесните параметри.