Предупредителни устройства

Предупредителните устройства проследяват намаляването на работния вакуум и произвеждат звуков сигнал, ако стойността падне под дефинираната стойност на вакуума.

Нашите надеждни предупредителни устройства служат за безопасен мониторинг на вакуумната система, като работят ефективно дори в шумни среди. Има възможност за индивидуално настройване на точката на изключване, съгласно изискванията на клиента. Предупредителни устройства са:

  • Електронни устройства за мониторинг на вакуумната система
  • Издават звуков предупредителен сигнал

Принцип на работа на предупредителните устройства

Предупредителните устройства се използват за мониторинг и предупреждаване в случай на повреда на вакуума или прекъсване на захранването. Те произвеждат акустичен предупредителен сигнал със 100 dB. Точката на превключване може да бъде настроена от -1 до 0 bar и осигурява гъвкава употреба при различни нива на вакуума.