Безконтактни хващачи

Безконтактните хващачи функционират на принципа на Бернули и позволяват захващане с нисък контакт на тънки и деликатни детайли като: фолиа, хартия или соларни клетки. Те генерират въздушна възглавница, върху която всъщност е детайлът. Течовете се компенсират с помощта на висок дебит, за да могат порестите детайли също да се захващат и отделят.

Функционални и стабилни безконтактни хващачи – специален вид хващачи, които се характеризират със следните ососбености:

  • Захващане, което се осъществява на основата на принципа на Бернули
  • Захващане с нисък контакт на тънки и деликатни детайли
  • Абсорбиране на страничните сили с помощта на елстомерни буфери

Как функционират безконтактните хващачи

Безконтактните хващачи са пневматично управлявани специални хващачи с интегрирано генериране на вакуум. Те функционират на принципа на Бернули и работят като система с нисък контакт. Детайлът “се носи” върху въздушна възглавница на повърхността на хващача. Това прави безконтактната вакуумна вендуза идеално подходяща за захващане на много деликатни компоненти. Големият обемен поток може да компенсира за течове, когато се захващат порести детайли.

Предимства на безконтактните хващачи

При този тип хващачи се осъществява захващане с нисък контакт, което позволява захващане дори на много деликатни детайли, без повреди по повърхността. С тях можете лесно и безопасно да разделяте тънки и/или порести детайли. Високите нива на дебит и интегрираното генериране на вакуум са други по-важни преимущества, които следва да споменем.

Типични сфери на приложение на безконтактните хващачи

Поради многобройните си преимущества, безконтактните хващачи намират широко приложение в различните индустрии за различни по вид задачи по захващане:

  • Захващане на влакнести композити, хартия, филм, дървен фурнир, печатни платки, пластини и соларни клетки
  • Разделяне на тънки, порести детайли
  • Захващане на изключително деликатни детайли: пластини, соларни клетки и др.