Вакуумни вендузи за дърво

Специална серия от вакуумни вендузи за дървообработващата промишленост. Много добри уплътняващи характеристики спрямо грапави повърхности и оптимално адаптиране към неравни повърхнини. Идеално решение при кратки времена на циклите.

Висококачествени вакуумни вендузи за дърво – осигуряват стабилно и надеждно захващане на детайли от дърво. Характеризират се със следните отличителни преимущества:

  • Разработени са специално за захващане на дървен материал и дървени плоскости
  • Имат отличителен дизайн със специален уплътняващ ръб и сензорен клапан