База – серия Skillair

Адаптерната база – серия Skillair се използва, за да се адаптира Skillair® системата към различни варианти пневмоподготвящи групи, без да се наруши модулността и поддръжката.

Технически данни
Детайли за продукта

Допълнителни детайли:

Ако използвате универсална адапторна база – серия Skillair с междинни планки, можете да монтирате няколко елемента от различни размери – 100, 200 или 300.

Документи
Артикулни номера

Описание